ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ (22)

Λίγες μέρες πριν τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, αφιερωμένη σε θέματα που αφορούν τις σπουδές με υποτροφία στα Aανώτατα Eεκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρωσίας, η οποία θα διεξαχθεί στις 21 Νοεμβρίου στις 19:30, καθώς και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες για σπουδές στη Ρωσία, σας παρουσιάζουμε ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας – το Ρωσικό Πανεπιστήμιο Μεταφορών (RUT MIIT).

Το Ρωσικό Πανεπιστήμιο Μεταφορών (RUT) αποτελεί ένα από τα κορυφαία εθνικά ιδρύματα μεταφορών, ένα προηγμένο επιστημονικό και εκπαιδευτικό κέντρο στον τομέα των συγκοινωνιών και βασικό κέντρο στελέχωσης και επιστημονικής υποστήριξης στην ανάπτυξη της βιομηχανίας μεταφορών. Το RUT είναι έτοιμο να συμμετάσχει στην κατάρτιση και την επιστημονική υποστήριξη της υλοποίησης των έργων υποδομής και μεταφορών σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Ιδρύθηκε στις 23 Μαΐου του 1896 ως Αυτοκρατορική Σχολή Μηχανικών της Μόσχας με διάταγμα του Αυτοκράτορα Νικολάου Β’ της Ρωσίας με στόχο την προετοιμασία στελεχών για την κατασκευή του Υπερσιβηρικού σιδηροδρόμου.

Από τον Ιούλιο του 2017 το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας του Αυτοκράτορα Νικολάου Β’ μετονομάστηκε σε Ρωσικό Πανεπιστήμιο Μεταφορών και ιδρυτής του έγινε το Υπουργείο Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το Πανεπιστήμιο απέκτησε νέο προφίλ.

Η ιστορία του Πανεπιστημίου ξεπερνά τα 120 χρόνια και οι εξειδικευμένοι απόφοιτοι ανώτατης και μέσης εκπαίδευσης  ξεπερνούν τις  650 χιλιάδες. Όλοι τους εργάζονται στον τομέα των μεταφορών και σε διάφορους άλλους τομείς της οικονομίας στη Ρωσία και σε άλλες 57 χώρες του κόσμου. Μεταξύ των αποφοίτων του Πανεπιστημίου είναι πάνω από 30 Ήρωες της Σοβιετικής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Εργασίας, επικεφαλής της βιομηχανίας μεταφορών, επιστήμονες παγκοσμίας φήμης, μέλη της Ρωσικής Κυβέρνησης, διοικητές, δήμαρχοι μεγάλων πόλεων, επιφανή δημόσια πρόσωπα, εξέχοντες εκπρόσωποι της Ρωσικής  Ορθόδοξης Εκκλησίας και πολιτισμού καθώς και κορυφαίοι επιχειρηματίες της χώρας.

Μερικά από τα γνωστά κτίρια της Μόσχας είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα από τους απόφοιτους του ΡΠΜ, όπως: το Θέατρο Μπολσόι, ο Καθεδρικός Ναός του Σωτήρος Χριστού, το κτίριο του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας στους λόφους του Λένιν, ο τηλεοπτικός πύργος Οστάνκινο, το μετρό της Μόσχας και πολλά άλλα. Απόφοιτοι του πανεπιστημίου ΡΠΜ συμμετείχαν, επίσης, στον σχεδιασμό και την  κατασκευή έργων όπως ο σιδηρόδρομος Μπαικάλ-Αμούρ και τα Ολυμπιακά έργα στο Σότσι.

Το ΡΠΜκατέχει σημαντική θέσηστην επιστημονική στήριξη της καινοτόμου ανάπτυξης στον τομέα των μεταφορών της Ρωσίας. Αποτελείται από 24 επιστημονικές σχολές που έχουν εθνικό και διεθνές κύρος.

Στο πανεπιστήμιο λειτουργεί μια από της μεγαλύτερες πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες της Ρωσίας, η οποία ιδρύθηκε το 1896. Η συλλογή της βιβλιοθήκης ξεπερνά τα 4,4 εκατομμύρια αντίτυπα. Ο ηλεκτρονικός κατάλογος περιλαμβάνει 300 χιλ. εγγραφές τεκμηρίων. Υπάρχουν 30 χιλ. βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή (27 χιλ. εκπαιδευτικά βιβλία και 11 χιλ. εγχειρίδια). Στο πανεπιστήμιο εκδίδονται επιστημονικά περιοδικά: “Ο κόσμος των μεταφορών”, “Επιστήμη και εξοπλισμός μεταφορών”, “ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ”.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του RUT περιλαμβάνονται στα καλύτερα εκπαιδευτικά προγράμματα της καινοτόμου Ρωσίας.

Συνολικά στο πανεπιστήμιο εργάζονται πάνω από 3400 άτομα.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι πάνω από 1400 άτομα:

- Διδάκτορες είναι περισσότερααπό 210 άτομα,

- Υποψήφιοι διδάκτορες πάνω από 780 άτομα,

- Καθηγητές πάνω από 170 άτομα,

 - Αναπληρωτές καθηγητές πάνω από 540 άτομα.

Το σύνολο των φοιτητών ξεπερνά τις 93 χιλιάδες. Στα προγράμματαανώτατης εκπαίδευσης σπουδάζουν παραπάνω από 30 χιλ. φοιτητές και στα προγράμματα μέσης επαγγελματικής εκπαίδευσηςπάνω από 19 χιλ. φοιτητές. Οι υπόλοιποι φοιτητές συμμετέχουν σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και επιπρόσθετα εκπαιδευτικά προγράμματα. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περίπου 550 προγράμματα επιπρόσθετης επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια των οποίων προετοιμάζονται και μετεκπαιδεύονται μέχρι 50 χιλ. διευθυντές και ειδικοί του τομέα των μεταφορών και άλλων ειδικοτήτων της οικονομίας.

Από το 2013 το RUT απονέμει Ευρωπαϊκό Παράρτημα Διπλώματος με το οποίο έχουν αποφοιτήσει πάνω από 300 σπουδαστές του RUT. Αυτό το Παράρτημα ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και  η UNESCO/ CEPES. Στόχος του παραρτήματος είναι να παράσχει επαρκή ανεξάρτητα στοιχεία για τη βελτίωση της διεθνούς ''διαφάνειας'' και τη δίκαιη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων σπουδών (διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά κτλ.). Σχεδιάστηκε για να δίνει την περιγραφή τουχαρακτήρα, του επιπέδου, του περιεχομένου και του υπόβαθρου των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από τον φοιτητή.

Πραγματοποιείται διεθνής συνεργασία με 169 εκπαιδευτικά ιδρύματα και συνεργαζόμενους οργανισμούς από 45 χώρες του κόσμου. Για τη διεύρυνση των διεθνών σχέσεων του πανεπιστημίου οργανώνονται κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω στις βασικές ειδικότητες του τομέα των μεταφορών, καθώς και προγράμματα διπλών πτυχίων, προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και πρακτική άσκηση για τους καθηγητές σε συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Μέσα στα πλάνα είναι η κοινή δημιουργία εκπαιδευτικής και εκπαιδευτικής-μεθοδολογικής βιβλιογραφίας μαζί με τα διεθνή συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Διεξάγονται κοινές διαλέξεις, κοινά σεμινάρια στα οποία γίνεται ανταλλαγή εμπειριών πάνω στην αποτελεσματική οργάνωση των εκπαιδευτικών μεθόδων και της κοινής εκπαίδευσης.

Διεξάγεταιεκπαίδευση κατάρτισης επιστημονικού και παιδαγωγικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης σε μια κοινή διδακτορική και μεταπτυχιακή μελέτη με ξένους συνεργάτες,χρησιμοποιώντας μεμονωμένα σχέδια σπουδών, διεξάγοντας κοινή επιστημονική έρευνα σχετικά με το θέμα της διατριβής. Διεξάγεται προηγμένη επαγγελματική ανάπτυξη της σχολής στις διάφορες μορφές της, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης.

Το Ρωσικό Πανεπιστήμιο Μεταφορών παρέχει εκπαίδευση σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - προπτυχιακό, ειδικότητα, μεταπτυχιακό-μάστερ, καθώς και προγράμματα κατάρτισης για επιστημονικό-παιδαγωγικό προσωπικό - μεταπτυχιακές σπουδές για διδακτορικό. Είναι δυνατή η προηγμένη κατάρτιση με διάφορες μορφές.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Η διάρκεια των σπουδών είναι τέσσερα έτη (8 εξάμηνα). Η διάρκεια κάθε εξαμήνου είναι 5 μήνες. Το πρώτο εξάμηνοδιαρκεί από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιανουαρίου. Το δεύτερο εξάμηνο από τις 7 Φεβρουαρίου έως τις 30 Ιουνίου. Η παραλαβή των εγγράφων για την είσοδο στιςσπουδές πραγματοποιείται από τις 20 Ιουνίου έως τις 21 Αυγούστου. Οι εξετάσεις εισόδου πραγματοποιούνται από τις 20 Ιουνίου έως τις 21 Αυγούστου. Τα δίδακτρα είναι 3200-4480 δολάρια ΗΠΑ ετησίως.

Κατευθύνσεις σπουδών:

 • Κατασκευές
 • Πληροφορική και Μηχανική
 • Διαχείριση γης και αποθέματα
 • Διαχείριση ποιότητας
 • Μάνατζμεντ
 • Συστήματα ισχύος και θερμομηχανική
 • Μηχανολογία
 • Ασφάλεια Τεχνοσφαίρας
 • Τυποποίηση και Μετρολογία
 • Διαχείριση σε τεχνικά συστήματα
 • Καινοτομία
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Υπηρεσίες
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική
 • Πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογίες
 • Ασφάλεια πληροφοριών
 • Τεχνολογία διαδικασιών μεταφοράς
 • Οικονομία
 • Εφαρμοσμένη Πληροφορική
 • Κρατική και Δημοτική διακυβέρνηση
 • Επιχειρησιακή Πληροφορική
 • Εμπορικές επιχειρήσεις
 • Γλωσσολογία
 • Νομολογία
 • Τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση
 • Ψυχολογία
 • Κοινωνιολογία
 • Διεθνείς σχέσεις
 • Διαφήμιση και δημόσιες σχέσεις
 • Δημοσιογραφία
 • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 • Τουρισμός

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Η Διάρκεια των σπουδών είναι πέντε έτη (10 εξάμηνα). Η διάρκεια κάθε εξαμήνου είναι 5 μήνες. Το πρώτο εξάμηνοδιαρκεί από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιανουαρίου. Το δεύτερο εξάμηνο από τις 7 Φεβρουαρίου έως τις 30 Ιουνίου. Η παραλαβή των εγγράφων για την είσοδο στις σπουδές πραγματοποιείται από τις 20 Ιουνίου έως τις 21 Αυγούστου. Οι εξετάσεις εισόδου πραγματοποιούνται από τις 20 Ιουνίου έως τις 21 Αυγούστου. Τα δίδακτρα είναι 3350-4890 δολάρια ΗΠΑ ετησίως.

Ειδικότητες:

 • Κατασκευή σιδηροδρόμων, γεφυρών και σηράγγων μεταφοράς
 • Ασφάλεια υπολογιστών
 • Χερσαίαμεταφορικο-τεχνολογικά μέσα
 • Τροχαίο υλικό σιδηροδρόμων
 • Συστήματα υποστήριξης κίνησης αμαξοστοιχίας
 • Εκμετάλλευση σιδηροδρόμων
 • Οικονομική ασφάλεια
 • Τελωνεία
 • Νομική υποστήριξη της εθνικής ασφάλειας
 • Επιβολή του νόμου
 • Ιατροδικαστική ειδικότητα

ΜΑΣΤΕΡ

Η διάρκεια σπουδών είναι δύο έτη (4 εξάμηνα). Η διάρκεια κάθε εξαμήνου είναι 5 μήνες. Το πρώτο εξάμηνοδιαρκεί από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιανουαρίου. Το δεύτερο εξάμηνο από τις 7 Φεβρουαρίου έως τις 30 Ιουνίου. Η παραλαβή των εγγράφων για την είσοδο στις σπουδές πραγματοποιείται από τις 20 Ιουνίου έως τις 16 Αυγούστου. Οι εξετάσεις εισόδου πραγματοποιούνται από τις 20 Ιουνίου έως τις 18 Αυγούστου. Τα δίδακτρα είναι 4210-4710 δολάρια ΗΠΑ ετησίως.

Κατευθύνσεις σπουδών:

 • Κατασκευές
 • Πληροφορική και Μηχανική
 • Διαχείριση ποιότητας
 • Μάνατζμεντ
 • Συστήματα ισχύος και θερμομηχανική
 • Ηλεκτρική ενέργεια και ηλεκτρολογία
 • Μηχατρονική και ρομποτική
 • Ασφάλεια Τεχνοσφαίρας
 • Χερσαία μεταφορικο-τεχνολογικά συγκροτήματα
 • Διαχείριση σε τεχνικά συστήματα
 • Καινοτομία
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Οικονομία
 • Εφαρμοσμένη Πληροφορική
 • Κρατική και Δημοτική διακυβέρνηση
 • Επιχειρησιακή Πληροφορική
 • Χρηματοδότηση και πίστωση
 • Νομολογία
 • Διαφήμιση και δημόσιες σχέσεις
 • Διεθνείς σχέσεις
 • Τυποποίηση και Μετρολογία

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ)

Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία χρόνια (6 εξάμηνα). Η διάρκεια κάθε εξαμήνου είναι 5 μήνες. Το πρώτο εξάμηνο από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιανουαρίου. Το δεύτερο εξάμηνο από τις 7 Φεβρουαρίου έως τις 30 Ιουνίου. Η αποδοχή των εγγράφων για την είσοδο στις σπουδές πραγματοποιείται από την 1η Ιουνίου έως τις 20 Αυγούστου. Οι εξετάσεις εισόδου πραγματοποιούνται από τις 21 Ιουνίου έως τις 18 Αυγούστου. Τα δίδακτρα είναι 4890-5080 δολάρια ΗΠΑ ετησίως.

Κατευθύνσεις σπουδών:

 • Μαθηματικά και Μηχανική
 • Επιστήμες της γης
 • Μηχανική και τεχνολογία κατασκευών
 • Πληροφορική και Μηχανική
 • Ηλεκτρονική, ραδιομηχανική και συστήματα επικοινωνίας
 • Ηλεκτρική και θερμική ενέργεια
 • Μηχανολογία
 • Ασφάλεια Τεχνοσφαίρας
 • Μηχανική και τεχνολογία των χερσαίων μεταφορών
 • Οικονομία
 • Κοινωνιολογικές επιστήμες
 • Νομολογία
 • Πολιτικές επιστήμες και περιφερειακές μελέτες
 • Ιστορικές επιστήμες και αρχαιολογία
 • Φιλοσοφία, ηθική και θρησκευτικές σπουδές

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η διάρκεια σπουδών είναι ένα έτος (2 εξάμηνα). Η διάρκεια κάθε εξαμήνου είναι 5 μήνες. Η διάρκεια του πρώτου εξαμήνου από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιανουαρίου. Το δεύτερο εξάμηνο από τις 7 Φεβρουαρίου έως τις 30 Ιουνίου. Η αποδοχή εγγράφων για τις σπουδές πραγματοποιείται από τις 20 Ιουνίου έως 21 Αυγούστου. Δεν προβλέπονται προκαταρκτικές εξετάσεις.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

Είναι δυνατή η οργάνωση και η πραγματοποίηση διαφόρων προγραμμάτων προηγμένης κατάρτισης και επανεκπαίδευσης. Σε συντονισμό με τον ενδιαφερόμενο, προσδιορίζονται τα θέματα της εκπαίδευσης, η απαραίτητη λίστα ερωτήσεων, η διάρκεια της εκπαίδευσης. Είναι δυνατό να πραγματοποιούνται μαθήματα στο πανεπιστήμιο χρησιμοποιώντας τις απαραίτητες εργαστηριακές εγκαταστάσεις, καθώς και σε χώρους που καθορίζονται από τον ενδιαφερόμενο.

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Facebook: https://www.facebook.com/rut.miit.international

r miit

Το Κρατικό Πανεπιστήμιο Μ.Β.Λομονόσοφ της Μόσχας (MSU) προηγήθηκε των πανεπιστημίων της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε τρεις από τις τέσσερις κατατάξεις σύμφωνα με το βρετανικό περιοδικό Times Higher Education (THE).

Το πανεπιστήμιο πήρε την πρώτη θέση στις παρακάτω ειδικότητες: "Ψυχολογία", "Επιστήμη της ζωής", "Επιστήμη ιατρικής και υγείας" – δηλώνει η "Ρωσική εφημερίδα".

Επίσης, το πανεπιστήμιο μπήκε στα 100 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου στον τομέα "Φυσικές επιστήμες", όπου κατέκτησε την 96η θέση. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη κατάταξη κατέκτησε υψηλότερη θέση το MIPT (50η θέση).

Οι κατατάξεις διαμορφώνονται σύμφωνα με 13 δείκτες αποτελεσματικότητας μεταξύ των οποίων η διδασκαλία, ο όγκος των ερευνών, η ακαδημαϊκή φήμη και οι αναφορές.

Τις πρώτες θέσεις κατέχουν βρετανικά και αμερικανικά πανεπιστήμια: το Χάρβαρντ, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το τεχνολογικό ινστιτούτο Μασαχουσέτης, το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και το Στάνφορντ.

Προηγουμένως, το MSU συμπεριλαμβανόταν στα 100 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου ως προς την επαγγελματική αποκατάσταση των απόφοιτών του. Η κατάταξη είχε τα εξής 2 κριτήρια: την "Επιτυχία των απόφοιτων" και την "Φήμη μεταξύ των εργοδοτών".

Πηγή: https://www.m24.ru/news/obrazovanie/

msu

Σας ενημερώνουμε ότι στις 8 Νοεμβρίου 2018 ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην ιστοσελίδα Russia.Study για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για ξένους υπηκόους, καθώς και για τους συμπατριώτες που διαμένουν στο εξωτερικό και επιθυμούν να αποκτήσουν ανώτατη εκπαίδευση με υποτροφία στην Ρωσική Ομοσπονδία.

Στην Ελλάδα ο μοναδικός φορέας που εκτελεί τις διαδικασίες σχετικά με την επιλογή υποψηφίων για σπουδές στα ΑΕΙ της Ρωσίας με έξοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού είναι το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο στην Αθήνα (Αντιπροσωπεία του Ροσσοτρουντνίτσεστβο στην Ελλάδα).

Η εγγραφή στην ιστοσελίδα Russia.Study, όπου μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση και να επισυνάψετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων για σπουδές στη Ρωσία.

Κατά την υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μέχρι 6 (έξι) ρωσικά ΑΕΙ που τον ενδιαφέρουν.

Επιλέγοντας την εκπαίδευση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρωσίας, μιας χώρας που κατέχει ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο, βγαίνετε σίγουρα κερδισμένοι στο μέλλον!

Περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής και επιλογής των υποψηφίων διαβάστε στην ενότητα “Εκπαίδευση στη Ρωσία” της ιστοσελίδας μας.

Για τις σπουδές στη Ρωσία μιλάει η Αναστασία Λάρκιν, ελληνίδα φοιτήτρια 2ου έτους του τμήματος "Τηλεόρασης" στο πανεπιστήμιο κινηματογράφου και τηλεόρασης της Αγίας Πετρούπολης. Η Αναστασία απέκτησε υποτροφία για δωρεάν εκπαίδευση στη Ρωσία από το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό κέντρο στην Αθήνα το 2017:

RussiaStudy

Το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο στην Αθήνα προσκαλεί τους μαθητές λυκείου, φοιτητές, δασκάλους, καθηγητές της ρωσικής γλώσσας, διευθυντές των Κυριακάτικων σχολείων, γονείς και όλους τους ενδιαφερόμενους στο στρογγυλό τραπέζι "Εκπαίδευση με κρατική υποτροφία στα πανεπιστήμια της Ρωσίας"  στης 21 Νοεμβρίου και ώρα 19:30 στο ΡΠΕΚ (Τζαβέλλα 7, Χαλάνδρι 15231, τηλ. 2106778389).

Οι συμμετέχοντες της στρογγυλής τραπέζης θα ενημερωθούν σχετικά με τις σπουδές στα ρωσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα με κρατική υποτροφία απο την Ρωσική Ομοσπονδία, τις υποτροφίες που δόθηκαν σε Έλληνες υπηκόους τα προηγούμενα έτη, την ηλεκτρονική πύλη Russia.Study, τα είδη παρακολούθησης και τους διάφορους τίτλους σπουδών, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων για τις υποτροφίες, τα αναγκαία επίπεδα γνώσης της ρωσικής γλώσσας, την κατάταξη των ρωσικών πανεπιστημίων στον κόσμο και άλλα πολλά.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών μεταξύ των ξένων φοιτητών έχουν δοθεί 20.000 υποτροφίες για δωρεάν εκπαίδευση στα ρωσικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εκτός από τους ξένους πολίτες, αίτηση μπορούν επίσης να κάνουν άτομα χωρίς ιθαγένεια, καθώς και όσοι συμπατριώτες ζουν στο εξωτερικό (εξαιρούνται οι Ρώσοι πολίτες που έχουν εσωτερικά ρωσικά διαβατήρια).

Στην Ελλάδα ο μοναδικός φορέας που εκτελεί τις διαδικασίες σχετικά με την επιλογή υποψηφίων για σπουδές στα Α.Ε.Ι. της Ρωσίας με έξοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού είναι το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο (Αντιπροσωπεία του Ροσσοτρουντνίτσεστβο στην Ελλάδα).

Είσοδος ελεύθερη.

 

2111 Krstol GR

Τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους και άλλοι 20 φοιτητές από την Ελλάδα έφυγαν στη Ρωσία για την απόκτηση πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - κάποιος για την ειδικότητα, βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακό, ενώ κάποιοι άλλοι για το διδακτορικό. Όλοι τους είχαν υποβάλει αίτηση για τις υποτροφίες, πέρασαν τα στάδια της επιλογής υποψηφίων στο Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο στην Αθήνα και είχαν επιλεγεί σε Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρωσίας για δωρεάν εκπαίδευση, στο πλαίσιο του προγράμματος επιλογής των ξένων πολιτών, ατόμων χωρίς ιθαγένεια, καθώς και συμπατριωτών με τα έξοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την Ελληνική Δημοκρατία για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Οι κατευθύνσεις για τους μελλοντικούς σπουδαστές είναι πολλές, όπως Διεθνείς Σχέσεις, Οικονομικά, Διοίκηση, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Φιλολογία, Γλωσσολογία, Λογοτεχνικές σπουδές, Κοινωνιολογία, Τεχνοσφαιρική Ασφάλεια, Ιατρική, Ξενοδοχειακές Σπουδές, Ιστορία, Ιστορία της Τέχνης, Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων.

Τα ρωσικά πανεπιστήμια, τα οποία θα δεχτούν τους Έλληνες μαθητές για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είναι τα ακόλουθα: National Research University Higher School of Economics (Moscow), Plekhanov Russian University of Economics (Moscow), Peoples' Friendship University of Russia (RUDN), Pushkin State Russian Language Institute (Moscow), Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), Moscow State University of Culture and Arts, Russian State University for the Humanities (RSUH), Financial University under the Government of the Russian Federation, Russian Institute of Theatre Arts – GITIS, Moscow State Linguistic University (MSLU), Moscow Humanitarian Economic University (MHEU), Saint Petersburg University (SPBU), The Herzen State Pedagogical University of Russia (Herzen University), Saint-Petersburg State University of Culture and Arts, St.Petersburg Polytechnic University (SPbPU), Don State Technical University (DSTU).

Συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες! Τους ευχόμαστε καλές σπουδές, καλή σταδιοδρομία και καλή παραμονή στη Ρωσία!

Το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο στην Αθήνα είναι ο μοναδικός φορέας που εκτελεί τις διαδικασίες σχετικά με την επιλογή των υποψηφίων για σπουδές στα Α.Ε.Ι. της Ρωσίας με τα έξοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε για τη δωρεάν εκπαίδευση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ρωσίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σας προσκαλούμε σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο ΡΠΕΚ της Αθήνας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 19:30.

Παρακαλώ, στείλτε τις αιτήσεις σας στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα στάδια επιλογής υποψηφίων, διαβάστε το σχετικό ενημερωτικό άρθρο ΕΔΩ.

main 840

Από τις 19 Μαρτίου έως τις 9 Απριλίου 2018 στο Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε το πρώτο στάδιο επιλογής υποψηφίων από την Ελλάδα για σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας με τα έξοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, που καθόρισε η Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Την επιτροπή επιλογής υποψηφίων αποτελούσαν οι εκπρόσωποι της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ελλάδα, της αντιπροσωπείας του Ροσσοτρούντνιτσεστβο στην Ελλάδα, του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ρωσίας, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και οι εκπρόσωποι των ελληνικών πανεπιστημίων (Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, «Erasmus»: πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό). 

Η Επιτροπή ακολουθούσε τις συστάσεις του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ροσσοτρούντνιτσεστβο, καθώς και τη διαδικασία της ένταξης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Σας παρουσιάζουμε τη λίστα των υποψηφίων που συνιστώνται για τις σπουδές στα ρωσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:

Προπτυχιακό (βασικό πτυχίο):
1. Ναυροζίδου Βικτώρια (43.03.03 - Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
2. Κουτρής Αθανάσιος (07.03.02 - Aνακατασκευή και αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς)
3. Λάμπρου Ελένη (38.03.01 - Οικονομικά)
4. Λεμονιά Νταλλαρή (44.03.02 - Ψυχοπαιδαγωγική)
5. Μαρούδας Πάυλος (38.03.01 - Οικονομικά)
6. Σκιαδά Ιουλία (52.03.01 - Χορογραφική τέχνη)
7. Τσικαλάκης Λεωνίδας (39.03.01 - Κοινωνιολογία)
8. Φιλιππίδης Βασίλειος (20.03.01 - Τεχνοσφαιρική ασφάλεια)

Ειδικότητα:
9. Δέσποινα-Ντορίνα Ρεμεδιάκη (52.05.02 - Τεχνών του Θεάματος)
10. Σαμούρκας Βασίλειος (52.05.02 - Τεχνών του Θεάματος)
11. Χαραλάμπους Καλλιόπη (31.05.01- Ιατρικές Σπουδές)

Μεταπτυχιακό (Master):
12. Βλάχος Ιωάννης (07.04.01 - Αρχιτεκτονική)
13. Σόμου Μαρία Ιωάννα (45.04.02 - Γλωσσολογία)
14. Παρθενιώτης Νικηφόρος (45.04.01- Φιλολογία)
15. Πανιτσίδου Ιωάννα (46.04.01 - Ιστορία)
16. Οργαντζής Παναγιώτης (45.04.01 - Φιλολογία)
17. Συμεωνίδης Αλκιβιάδης (41.04.05 - Διεθνείς Σχέσεις)
18. Φωτίου Κωνσταντίνος (38.04.02 - Διαχείριση Επιχειρήσεων)

Διδακτορικό (PhD):
19. Νικολαΐδη Μαρία (45.06.01 - Γλωσσολογία και Λογοτεχνία)
20. Χαϊδούλη Πηγή (50.06.01- Ιστορία της τέχνης)

Το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο (Αντιπροσωπεία του Ροσσοτρουντνίτσεστβο στην Ελλάδα) είναι ο μοναδικός φορέας που εκτελεί τις διαδικασίες σχετικά με την επιλογή υποψηφίων για σπουδές στα Α.Ε.Ι. της Ρωσίας με τα έξοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού.

Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους φοιτητές!

DSC 1570 DSC 1578

DSC 1582

Τη Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018, στο Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο της Αθήνας πραγματοποιήθηκε 2ος γύρος συνεντεύξεων με τους υποψηφίους για σπουδές με κρατική υποτροφία για τους ξένους πολίτες στα Α.Ε.Ι της Ρωσίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Η Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων αποτελείται από τους εκπροσώπους της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ελλάδα, της αντιπροσωπείας του Ροσσοτρούντνιτσεστβο στην Ελλάδα, του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ρωσίας, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και από τους εκπροσώπους των ελληνικών πανεπιστημίων.

Συνολικά 30 υποψήφιοι από την Ελλάδα συμμετείχαν φέτος στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων για δωρεάν εκπαίδευση με τα έξοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της Ρωσίας στα ρωσικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων και του 2ου γύρου έδειξαν το υψηλό επίπεδο της προετοιμασίας των υποψηφίων και το ενδιαφέρον τους για την εκπαίδευση στα ρωσικά πανεπιστήμια σε ακόλουθες κατευθύνσεις (προπτυχιακό πρόγραμμα: κοινωνιολογία, τεχνοσφαιρική ασφάλεια, ανακατασκευή και αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, διοίκηση προσωπικού, πληροφορική, ειδικότητα: ιατρικές σπουδές, μεταπτυχιακά: ιστορία, διαχείριση επιχειρήσεων, διαφήμιση και δημόσιες σχέσεις, Διεθνείς Σχέσεις, αρχιτεκτονική, φιλολογία, διδακτορικές σπουδές: μελέτες τέχνης, γλωσσολογία και λογοτεχνία).

Στις 9 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί τρίτη και η τελευταία συνάντηση της Επιτροπής Επιλογής υποψηφίων, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιηθούν οι τελευταίες συνεντεύξεις με τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους, όπου και θα παρθούν οι περαιτέρω αποφάσεις για τη χορηγία υποτροφιών με τα έξοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

DSC 1415 DSC 1470

DSC 1446 DSC 1485

Για περισσότερες φωτογραφίες πατήστε   ΕΔΩ.

Στο Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες συνεντεύξεις με υποψηφίους για σπουδές με κρατική υποτροφία στα ΑΕΙ της Ρωσίας για τους ξένους πολίτες για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Στην επιλογή για δωρεάν σπουδές με τα έξοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν οι Έλληνες πολίτες, Ρώσοι συμπατριώτες, που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, καθώς και πολίτες χωρίς υπηκοότητα που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και ειδικά προγράμματα στα πανεπιστήμια της Ρωσίας.

Βασικά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων: ο βαθμός (μέσος όρος του απολυτηρίου λυκείου για το προπτυχιακό πρόγραμμα, πτυχίο Πανεπιστημίου για το μεταπτυχιακό), η γνώση της ρωσικής γλώσσας (επιβεβαιώνεται με το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή με τη βεβαίωση διαγνωστικής εξέτασης), καθώς και τα αποτελέσματα της συνέντευξης.

Η Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων αποτελείται από τους εκπροσώπους της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ελλάδα, της αντιπροσωπείας του Ροσσοτρούντνιτσεστβο στην Ελλάδα, του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ρωσίας, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και από τους εκπροσώπους των ελληνικών πανεπιστημίων.

Τα αποτελέσματα των πρώτων συνεντεύξεων έδειξαν το υψηλό επίπεδο της προετοιμασίας των υποψηφίων και το ενδιαφέρον τους για την εκπαίδευση στα ρωσικά πανεπιστήμια σε ακόλουθες κατευθύνσεις (προπτυχιακό πρόγραμμα: ψυχοπαιδαγωγική, χορογραφική τέχνη, ξενοδοχειακές επιχείρησεις, οικονομικά, ειδικότητα: μουσική και θέατρο, σκηνοθεσία θεάτρου, ιατρικές σπουδές, μεταπτυχιακά: γλωσσολογία).

Ευχόμαστε από καρδιάς σε όλους τους υποψηφίους καλή επιτυχία!

 
 

DSC 1327 DSC 1337

DSC 1325

DSC 1348 DSC 1350

DSC 1366 DSC 1379

IMG 5838

Για περισσότερες φωτογραφίες πατήστε ΕΔΩ.

Κατά το πρώτο στάδιο της επιλογής, στους υποψηφίους συνιστάται να επικεντρωθούν στα ακόλουθα κριτήρια:

1. Ο μέσος όρος του πιστοποιητικού της Τρίτης (Γ') τάξης του Λυκείου ή του Πτυχίου πανεπιστήμιου είναι το βασικό κριτήριο επιλογής, το οποίο δίνει έως και 85 από τα 100 βαθμούς.

2. Γνώση της ρωσικής γλώσσας (επιβεβαιώνεται με την ύπαρξη Πιστοποιητικού Ρωσομάθειας ή Βεβαίωσης επιτυχούς ολοκλήρωσης διαγνωστικού γλωσσικού τεστ του ΡΠΕΚ) – ένα κριτήριο, που δίνει επιπλέον 5 βαθμούς:

Προπτυχιακά (βασικό πτυχίο) και Ειδικότητα. Στον υποψήφιο δίνεται το δικαίωμα να εισαχθεί στο πανεπιστήμιο χωρίς τη γνώση της ρωσικής γλώσσας και μέσα σε ένα χρόνο να σπουδάσει στο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα σπουδών στα πλαίσια της υποτροφίας. Για την κατάρτιση του Προπτυχιακού και της Ειδικότητας είναι επιθυμητό ο υποψήφιος να γνωρίζει τη ρωσική γλώσσα σε επίπεδο όχι χαμηλότερο από το B1 (Πρώτο επίπεδο).

Μεταπτυχιακά (Master). Στον υποψήφιο δίνεται το δικαίωμα να εισαχθεί στο πανεπιστήμιο χωρίς τη γνώση της ρωσικής γλώσσας και μέσα σε ένα χρόνο να σπουδάσει στο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα σπουδών στα πλαίσια της υποτροφίας. Για την κατάρτιση του Μεταπτυχιακού είναι επιθυμητό ο υποψήφιος να γνωρίζει τη ρωσική γλώσσα σε επίπεδο όχι χαμηλότερο από το B2 (Δεύτερο επίπεδο).

Μεταπτυχιακά (Διδακτορικό). Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει τη ρωσική γλώσσα σε επίπεδο όχι χαμηλότερο από το C1 (Τρίτο επίπεδο).

ΕΕΚ (επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση). Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει τη ρωσική γλώσσα σε επίπεδο όχι χαμηλότερο από το B2 (Δεύτερο επίπεδο).

Κατά την υποβολή αιτήσεων για την υποτροφία ολοκλήρωσης σπουδών Διδακτορικού Επιπέδου ή για την ΕΕΚ, με την προϋπόθεση της γνώσης της ρωσικής γλώσσας σε επίπεδο C1 / B2, είναι απαραίτητο να υποβάλλονται εκθέσεις, επιστημονικές εργασίες, μελέτες σχετικά με το θέμα της εξειδίκευσης.

3. Τα αποτελέσματα της συνέντευξης (κριτήριο, το οποίο δίνει επιπλέον 10 βαθμούς). Για τη συνέντευξη είναι απαραίτητο να προσκομιστούν όλα τα διαθέσιμα διπλώματα, πιστοποιητικά που επιβεβαιώνουν διάφορα επιτεύγματα, βεβαιώσεις παρακολούθησης και ολοκλήρωσης εκπαιδευτικών επιμορφωτικών προγραμμάτων, πτυχία ξένων γλωσσών κλπ.

Η γνώση της ρωσικής γλώσσας μπορεί να αποδεχθεί στις κρατικές εξετάσεις της ρωσικής γλώσσας ως ξένης για την απόκτηση Πιστοποιητικού από το Κρατικό Πανεπιστήμιο "Λομονόσοφ" της Μόσχας (MSU), που θα διεξαχθούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη από τις 16 έως τις 19 Φεβρουαρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο https://rcnk.gr/russkij-yazyk/testirovanie-rki).

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός, ότι η υποβολή των εγγράφων για την απόκτηση των κρατικών υποτροφιών για σπουδές στα πανεπιστήμια της Ρωσίας θα διαρκέσει μέχρι την 1η Μαρτίου 2018. Πρώτα απ 'όλα θα πρέπει να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα Russia.study.

Αγαπητοί υποψήφιοι! Τώρα, μπορείτε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα RUSSIA.STUDY για να εισαχθείτε στα ανώτατα ρωσικά πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Για τις πληροφορίες σχετικά με την επιλογή υποψηφίων στην Ελλάδα για δωρεάν εκπαίδευση στα Α.Ε.Ι. της Ρωσίας, πρέπει να απευθυνθείτε στο Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο - Αντιπροσωπεία του Ροσσοτρούντνιτσεστβο στην Ελλάδα (τηλ. 210 6722802, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ναταλία Ερεμένκο). Η υπηρεσία υποδοχής υποψηφίων για σπουδές επί πληρωμή δεν δίνει πληροφορίες σχετικά με την επιλογή υποψηφίων για δωρεάν εκπαίδευση!

 

Για να υποβάλετε την αίτηση για σπουδές επί πληρωμή πρέπει να πραγματοποιήσετε τα ακόλουθα βήματα:

Βήμα 1. Εγγραφείτε στην ιστοσελίδα RUSSIA.STUDY και επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα.

Στην κατηγορία «Αναζήτηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/Search for educational programs» (https://russia.study/ru/navigator) επιλέξτε την κατάλληλη κατεύθυνση, καθώς και από 1 έως 6 πανεπιστήμια στα οποία θέλετε να σπουδάσετε. Όσο περισσότερα πανεπιστήμια επιλέξετε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε να επιλεγείτε. Συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία για να ολοκληρώσετε την εγγραφή.

Βήμα 2. Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο στο λογαριασμό σας (personal account) και την αίτηση στα πανεπιστήμια. 

Στο λογαριασμό σας κάντε κλικ στο κουμπί "Επεξεργασία" και συμπληρώστε όλα τα πεδία του ηλεκτρονικού εντύπου. Μην ξεχάσετε να ανεβάσετε μια έγχρωμη φωτογραφία, αντίγραφο του διαβατηρίου σας και το Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Συμπληρώστε το τηλέφωνό σας, ώστε οι υπάλληλοί μας να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας! 

Επεξεργαστείτε την αίτησή σας, αναφέροντας τη μορφή εκπαίδευσης και το επίπεδο εκπαίδευσης, το οποίο θέλετε να αποκτήσετε στη Ρωσία.

Στα περισσότερα πανεπιστήμια η εκπαίδευση πραγματοποιείται στη ρωσική γλώσσα. Εάν δεν είστε σίγουροι για το επίπεδο της ρωσικής γλώσσας, εγγραφείτε στο προπαρασκευαστικό τμήμα (σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει οπωσδήποτε να μαρκάρετε τη παράγραφο 27 της αίτησης).

Βήμα 3. Στείλτε την αίτηση και περιμένετε την απάντηση από το πανεπιστήμιο

Εάν είστε έτοιμοι να σπουδάσετε επί πληρωμή, κάντε κλικ στο κουμπί "Συμπληρώστε την αίτηση για τη σύμβαση/ Apply for the Contract". Τα πανεπιστήμια θα λάβουν την αίτηση και θα απαντήσουν εντός τριών εβδομάδων από την έναρξη της εκστρατείας εισδοχής στο πανεπιστήμιο. Αφού λάβετε την απάντηση, θα σας καθοδηγήσουμε σε περαιτέρω βήματα και θα σας βοηθήσουμε να αλληλεπιδράσετε με το πανεπιστήμιο.

Για Ανώτατη Εκπαίδευση επί πληρωμή, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά +7 499 648 8899 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Αν έχετε ήδη εγγραφεί στην ιστοσελίδα RUSSIA.STUDY, αλλά θέλετε να σπουδάσετε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και η αίτησή σας είναι στο στάδιο "Συμπλήρωση της αίτησης" ή "Συμπλήρωση της αίτησης για σύμβαση", κάντε κλικ στο κουμπί "Πάρτε μέρος" στον προσωπικό σας λογαριασμό.

Εάν η κατάσταση της αίτησής σας διαφέρει από το στάδιο "Συμπλήρωση της αίτησης" ή "Συμπλήρωση της αίτησης για σύμβαση", συντάξτε και αποστείλετε το αίτημα σας στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ζητώντας την αλλαγή του έτους στην αίτηση.

maxresdefault

FACEBOOK @rcnkingreece:

FB image

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ G+:

DSC 0917

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:

Courses small

RUSSIA.STUDY:

Russia study

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΩΣ ΞΕΝΗΣ:

964626

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ:

RUS edu

Τα καλύτερα ρωσικά πανεπιστήμια:

Universities ru

ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΡΩΣΙΑ 2016:

RUS1366x768

2018 FIFA World Cup Russia:

Russia 2018

ONLINE Θέατρο:

all theatre 01

Επίκαιρα νέα για τη Ρωσία:

Russia beyond the headlines

RUSSIA.TRAVEL:

Russia Travel

YOUTUBE @rcnkingreece:

youtube

SPUTNIK International:

Sputnik

Ελληνικά Ινστιτούτα στα οποία διεξάγεται η διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας

university 2