Εξετάσεις της ρωσικής γλώσσας ως ξένης (TRKI, επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2) Featured

Rate this item
(30 votes)

Οι ετήσιες κρατικές εξετάσεις της ρωσικής γλώσσας ως ξένης διενεργούνται από τους καθηγητές του Κρατικού Πανεπιστημίου Λομονόσοφ της Μόσχας.

Το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο στην Αθήνα αποτελεί το εξουσιοδοτημένο όργανο διοργάνωσης και διενέργειας κρατικών εξετάσεων στη ρωσική γλώσσα ως ξένη στην Ελλάδα, βάσει της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας από 06.12.2001. Επίσης, το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο στην Αθήνα αποτελεί τον μοναδικό στην ελληνική επικράτεια επίσημο και εξουσιοδοτημένο εταίρο του Κρατικού Πανεπιστημίου Λομονόσοφ της Μόσχας για τη διεξαγωγή των εξετάσεων της ρωσικής γλώσσας ως ξένης σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας βάσει της Συμφωνίας στον τομέα οργάνωσης και διεξαγωγής κρατικών εξετάσεων της ρωσικής γλώσσας ως ξένης που υπογράφηκε μεταξύ του Κρατικού Πανεπιστημίου Λομονόσοφ και ΡΠΕΚ στις 12.05.2016.

Το πιστοποιητικό είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ:

Sertifikat s1 Sertifikat s2

Το Ρωσικό Κρατικό σύστημα των πιστοποιημένων επιπέδων κοινής χρήσης της ρωσικής γλώσσας ως ξένης (TRKI)περιλαμβάνει το εξής σύστημα των τεστ:

• ТЭУ – Τεστ της ρωσικής γλώσσας ως ξένης. Επίπεδο αρχαρίων (А1)
• ТБУ – Τεστ της ρωσικής γλώσσας ως ξένης. Επίπεδο βασικό (А2);
• ТРКИ-1 – Τεστ της ρωσικής γλώσσας ως ξένης. Επίπεδο πρώτο (В1);
• ТРКИ-2 – Τεστ της ρωσικής γλώσσας ως ξένης. Επίπεδο δεύτερο (В2);
• ТРКИ-3 – Τεστ της ρωσικής γλώσσας ως ξένης. Επίπεδο τρίτο (С1);
• ТРКИ-4 – Τεστ της ρωσικής γλώσσας ως ξένης. Επίπεδο τέταρτο (С2).

Το ρωσικό κρατικό σύστημα των πιστοποιημένων επιπέδων της κοινής χρήσης της ρωσικής γλώσσας ως ξένης αντιστοιχεί στα συστήματα των εξετάσεων που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες.

Ρωσία

Επίπεδο αρχαρίων

Βασικό επίπεδο Πρώτο επίπεδο (TRKI-1)

Δεύτερο επίπεδο
(TRKI-2)

Τρίτο επίπεδο
(TRKI-3)
Τέταρτο επίπεδο
(TRKI-4)
А1 А2 В1 В2 С1 С2
Ευρώπη Level 1
Breakthrough
Level
Level 2
Waystage Level
Level 3
Threshold Level
Level 4
Vantage Level
Level 5
Effective Operational Proficiency
Level 6
Good User
ΗΠΑ Novice Intermediate Intermediate High Advanced Advanced Plus Native

 

Από το 1997 το Ρωσικό κρατικό σύστημα εξετάσεων (TRKI) είναι το επίσημο μέλος του Ευρωπαϊκού συνδέσμου των εξεταστικών συμβουλίων για τις ξένες γλώσσες (Association of Language Testers in Europe ALTE) – ενώσης των κορυφαίων εθνικών οργανισμών που ασχολούνται με τη διεξαγωγώ των εξετάσεων για τη γνώση μια γλώσσας ως ξένης.

Ο τρόπος διεξαγωγής της εξέτασης:

TRKI είναι οι διεθνείς εξετάσεις για τον προσδιορισμό του επιπέδου γνώσεων στη ρωσική γλώσσα.

Ηκοινήχρήση της ρωσικής γλώσσας περιέχει έξι επίπεδα:
• Αρχαρίων
• Βασικό
• Πρώτο
• Δεύτερο
• Τρίτο
• Τέταρτο

Το τεστ για κάθε επίπεδο αποτελείται από πέντε ενότητες (subtest):
• Λεξιλόγιο. Γραμματική
• Κατανόηση γραπτού λόγου
• Κατανόηση προφορικού λόγου
• Παραγωγή γραπτού λόγου
• Παραγωγή προφορικού λόγου

Για να επιτύχει κανείς στις εξετάσεις θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 66% σε κάθε ενότητα (subtest). Εάν σε μία από τις ενότητες ο εξεταζόμενος συγκέντρωσε λιγότερο από 66%, έχει δικαίωμα να ξαναδώσει αυτήν την ενότητα έναντι της αντίστοιχης πληρωμής. Σε αυτή την περίπτωση χορηγείται η βεβαίωση για τη συμμετοχή στην εξέταση, στην οποία αναγράφονται όλα τα αποτελέσματα των ενοτήτων. Η βεβαίωση ισχύσει για διάστημα δύο ετών και πρέπει κατατεθεί κατά την επανεξέταση.

Τα αποτελέσματα των ενοτήτων, τις οποίες ο εξεταζόμενος πέρασε με επιτυχία, υπολογίζονται κατά την επανεξέταση.

Διάρκεια εξέτασης:

Ενότητα (subtest) Επίπεδο αρχαρίων Βασικό επίπεδο         Πρώτο επίπεδο  
Λεξιλόγιο. Γραμματική 50 λεπτά 50 λεπτά 60 λεπτά
Κατανόηση γραπτου λόγου 50 λεπτά 50 λεπτά 50 λεπτά
Κατανόηση προφορικού λόγου 30 λεπτά 35 λεπτά 35 λεπτά
Παραγωγή γραπτού λόγου 50 λεπτά 50 λεπτά 60 λεπτά
Παραγωγή προφορικού λόγου 30 λεπτά 25 λεπτά 25 λεπτά
Συνολική διάρκεια: 3 ώρες 30 λεπτά 3 ώρες 30 λεπτά 3 ώρες 50 λεπτά
Διάρκεια του γραπτού μέρους της εξέτασης: 180 λεπτά 185 λεπτά 205 λεπτά

 

Ενότητα (subtest) Δεύτερο επίπεδο Τρίτο επίπεδο Τέταρτο επίπεδο
Λεξιλόγιο. Γραμματική 90 λεπτά 90 λεπτά 60 λεπτά
Κατανόηση γραπτου λόγου 60 λεπτά 75 λεπτά 80 λεπτά
Κατανόηση προφορικού λόγου 35 λεπτά 35 λεπτά 40 λεπτά
Παραγωγή γραπτού λόγου 60 λεπτά 60 λεπτά 60 λεπτά
Παραγωγή προφορικού λόγου 35 λεπτά 40 λεπτά 50 λεπτά
Συνολική διάρκεια: 4 ώρες 40 λεπτά 5 ώρες 00 λεπτά 4 ώρες 50 λεπτά
Διάρκεια του γραπτού μέρους της εξέτασης: 280 λεπτά 260 λεπτά 290 λεπτά

 

Δείγματα εξετάσεων ανά επίπεδο:

• Επίπεδο А1 (απαιτούμενες γνώσεις)
Επίπεδο А1 (δείγματα εξετάσεων)
Επίπεδο А2 (απαιτούμενες γνώσεις)
Επίπεδο А2 (δείγματα εξετάσεων)
Επίπεδο B1 (απαιτούμενες γνώσεις)
Επίπεδο B1 (δείγματα εξετάσεων)
Επίπεδο B2 (απαιτούμενες γνώσεις)
Επίπεδο B2 (δείγματα εξετάσεων)
Επίπεδο C1 (απαιτούμενες γνώσεις)
Επίπεδο C1 (δείγματα εξετάσεων)
Επίπεδο C2 (δείγματα εξετάσεων)

Κόστος εξέτασης:

Επίπεδα

Κόστος εξέτασης 
για ένα άτομο
Κόστος επανεξέτασης 
κατά ενότητα
Αρχαρίων (ТЭУ/А1)
Το ελάχιστο επίπεδο επικοινωνικών δυνατοτήτων
110 ευρώ 30 ευρώ
Βασικό (ТБУ/А2)
Αρχικό επίπεδο επικοινωνιακών δυνατοτήτων
130 ευρώ 40 ευρώ
Πρώτο επίπεδο (ТРКИ-I/В1) 
Μέσο επίπεδο επικοινωνιακών δυνατοτήτων
Επίπεδο υποψηφίου στα ΑΕΙ
150 ευρώ 50 ευρώ
Δεύτερο επίπεδο (ТРКИ-II/В2) 
Αρκετά υψηλό επίπεδο επικοινωνιακών δυνατοτήτων
170 ευρώ 60 ευρώ
Τρίτο επίπεδο (ТРКИ-III/C1) 
Υψηλό επίπεδο επικοινωνιακών δυνατοτήτων
190 ευρώ 70 ευρώ
Τέταρτο επίπεδο (ТРКИ-IV/C2) 
Άριστη χρήση της ρωσικής γλώσσα,
προς ομοιάζουσα στη χρήση του φυσικού φορέα της γλώσσας
210 ευρώ 80 ευρώ

Οδηγίες για την κατάθεση της αίτησης για τη συμμετοχή στις εξετάσεις της ρωσικής γλώσσας ως ξένης (TRKI): 

1. Η ΑΙΤΗΣΗ (πατήστε για να κατεβάσετε) συμπληρώνεται χειρογράφως με ευδιάκριτα γράμματα:
- Δείγμα της αίτησης για τη συμμετοχή στις εξετάσεις – σε όλες τις ενότητες (πατήστε και κατεβάστε)
- Δείγμα της αίτησης για τη συμμετοχή στην επανεξέταση σε μία ενότητα (πατήστε και κατεβάστε)

Κολλήστε στην επάνω δεξιά γωνία της αίτησης μια έγχρωμη φωτογραφία του εξεταζόμενου (ο εξεταζόμενος αναφέρει μόνο τα δικά του προσωπικά στοιχεία: τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, e-mail).

Προσοχή: Μην αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας των καθηγητών και των φροντιστηρίων στην αίτηση – μόνο τα στοιχεία του εξεταζόμενου!

Να σκανάρετε και να αποθηκεύσετε την αίτηση σε μορφή PDF.

2. Να συμπληρώσετε χειρογράφως και να ασποστείλετε τη ΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (δείτε το παράδειγμα ΕΔΩ).

3. Η ταυτότητα ή το διαβατήριο (σελίδα με τη φωτογραφία) και με την άδεια παραμονής για ξένους υπηκόους:
- Να σκανάρετε την ταυτότητα (ή το διαβατήριο) ώστε οι πλευρές της ταυτότητας να βρίσκονται σε μία σελίδα και να την αποθηκεύσετε σε μορφή PDF
- Να σκανάρετε το διαβατήριο με την άδεια παραμονής και να το αποθηκεύσετε σε μορφή PDF

4. Η απόδειξη πληρωμής για τη συμμετοχή στις εξετάσεις όπου ο εξεταζόμενος θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρει:
- Το επώνυμο και το όνομα του εξεταζόμενου (π.χ. Παπαδοπούλου Μαρία/ Papadopoulou Maria)
- Πόλη όπου θα εξεταστεί (π.χ.Αθήνα/ Athens)
- Επίπεδο, για το οποίο θα εξεταστεί (А1, А2, B1, B2, C1, C2)
- Εάν επανεξετάζεται μια ενότητα, τότε θα πρέπει να αναφερθεί ποια είναι (π.χ. επανεξέταση της ενότητας Παραγωγή προφορικού λόγου, επίπεδο А1)
- Αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου (π.χ. АН 329876)
- Η απόδειξη πληρωμής θα πρέπει να σκαναριστεί και να αποθηκευτεί σε μορφή PDF (η φωτογραφία της απόδειξης πληρωμής από το κινητό τηλέφωνο μπορεί να κατατεθεί μόνο σε μορφή PDF)


ΠΩΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

1. Στο πεδίο “ΘΕΜΑ” πρέπει να αναφέρετε την πόλη, το επώνυμο, το όνομα και το επίπεδο (π.χ.Athens_Politis_Stelios_А2)

File 2

2. Να επισυνάψετε ξεχωριστά τέσσερα αρχεία των σκαναρισμένων δικαιολογητικών σε μορφή PDF:
- την αίτηση (ξεχωριστό αρχείο σε μορφή PDF)
- την ταυτότητα ή το διαβατήριο (ξεχωριστό αρχείο σε μορφή PDF)
- την απόδειξη πληρωμής (ξεχωριστό αρχείο σε μορφή PDF)
- τη δήλωση-συγκατάθεση για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

File 1


3. Να στείλετε τα δικαιολογητικά στο ΡΠΕΚ στην ηλ.διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το πιστοποιητικό της ρωσικής γλώσσας προσφέρει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα:

- στην ελληνική αγορά εργασίας
- για την εργασία ως διερμηνέας και ξεναγός (απαραίτητο επίπεδο γνώσης C2)
- για τη διδασκαλία της Ρωσικής γλώσσας σε Ιδιωτικά Κέντρα Ξένων Γλωσσών, στα Κυριακάτικα σχολεία με το Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδικότητα φιλολόγου (απαραίτητο επίπεδο γνώσης C1 / C2)
- για την επιλογή προσωπικού μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ για τη διανομή κρατικών θέσεων σε Υπουργεία και άλλες κρατικές υπηρεσίες
- κατά την υποβολή εγγράφων για ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ρωσίας στους ακόλουθους κλάδους: Προπτυχιακά, Ειδικότητα, Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά προγράμματα (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ)
- για τη συμμετοχή σε διάφορα διαπανεπιστημιακά προγράμματα στο πλαίσιο του προγράμματος "Erasmus" μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδας
- κατά την εισαγωγή στις Σχολές Ξεναγών (απαραίτητο επίπεδο γνώσης C2 )
- και πολλά άλλα

Η Ρωσική γλώσσα αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες γλώσσες στον κόσμο και κατατάσσεται στην τέταρτη θέση στον κόσμο κατ' αριθμό ομιλητών. Επίσης, η ρωσική γλώσσα είναι μία από τις οκτώ διεθνείς γλώσσες και αποτελεί μία από τις γλώσσες εργασίας των Ηνωμένων Εθνών.


Ναταλία Ερεμένκο, Επικεφαλής του μεθοδολογικού γραφείου της ρωσικής γλώσσας
Τηλ. 210 672 2802, 210 677 8389, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Read 15557 times Last modified on Τετάρτη, 27 Μαϊος 2020 13:24

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:

d600 GR

FACEBOOK @rcnkingreece

FB image

Подписка на новости

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΩΣ ΞΕΝΗΣ:

964626

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ:

RUS edu

YOUTUBE @rcnkingreece

YouTube

INSTAGRAM @rcnkingreece

instagram2019

Τα καλύτερα ρωσικά πανεπιστήμια:

Universities ru

ONLINE ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:

litres

ONLINE Θέατρο:

all theatre 01

Επίκαιρα νέα για τη Ρωσία:

Russia beyond the headlines

RUSSIA.TRAVEL:

Russia Travel

SPUTNIK International:

Sputnik

Ελληνικά Ινστιτούτα στα οποία διεξάγεται η διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας

university 2

ΌΛΑ ΤΑ ΆΡΘΡΑ: