ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΩΣ ΞΕΝΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΩΣ ΞΕΝΗΣ (77)

Παραλαβή των πιστοποιητικών του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας σύμφωνα με τα αποτελέσματα του κρατικού ελέγχου της ρωσικής γλώσσας ως ξένης, το οποίο έχει διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2017, θα γίνει στις 10 και 11 Νοεμβρίου (Παρασκευή και Σάββατο) από τις 19:00 έως τις 22:00.

Μέρος παραλαβής: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (οδός Εγνατίας 156, Κτίριο ΚΖ, 2ος όροφος, γραφείο 232Β). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6909156435.

Πρέπει να έχετε μαζί σας: δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (ταυτότητα)!

Σε περίπτωση που ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως και να παραλάβει το Πιστοποιητικό (MSU), πρέπει να κάνει εξουσιοδότηση, στην οποία θα αναγράφεται το όνομα του ατόμου που θα το παραλάβει.

Η εξουσιοδότηση συντάσσεται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
- Όνομα και Επώνυμο
- Ταυτότητα
- Τίτλο εγγράφου (Πιστοποιητικό (MSU) και το επίπεδο – Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2

Το εξουσιοδοτημένο άτομο πρέπει να έχει μαζί του το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (ταυτότητα).

 

Ναταλία Ερεμένκο
Επικεφαλής του μεθοδολογικού γραφείου της ρωσικής γλώσσας στο ΡΠΕΚ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6722802

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017 12:32

Θεσσαλονίκη: Παραλαβή πιστοποιητικών

Παραλαβή των πιστοποιητικών του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοφ βάσει των αποτελεσμάτων των κρατικών εξετάσεων πιστοποίησης της ρωσικής γλώσσας ως ξένης (Ιούνιος 2017).

Στην Θεσσαλονίκη θα γίνει στις 21 Οκτωβρίου (Σάββατο) και 22 Οκτωβρίου (Κυριακή) του 2017.

Μέρος παραλαβής - στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (οδός Εγνατίας 156, Κτίριο ΚΖ, 2ος όροφος, γραφείο 232Β). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6909156435.

 

Ώρες παραλαβής πιστοποιητικών:

21 Οκτωβρίου (Σάββατο) τα πιστοποιητικά δίνονται αυστηρώς με το πρόγραμμα:

Επίπεδο Α1:
10.00-10.30 από τα ρωσικά γράμματα З-М (περιλαμβάνει)
10.30-11.30 από τα ρωσικά γράμματα Н-Х (περιλαμβάνει)

Επίπεδο Α2:
11.30-12.30 από τα ρωσικά γράμματα А-Г (περιλαμβάνει)
12.30-14.30 από τα ρωσικά γράμματα Д-К (περιλαμβάνει)
14.30-16.00 από τα ρωσικά γράμματα М-П (περιλαμβάνει)
16.00-17.00 από τα ρωσικά γράμματα Р-С (περιλαμβάνει)
17.00-18.00 από τα ρωσικά γράμματα Т-Х (περιλαμβάνει)

Επίπεδο В2:
18.00-19.00 από τα ρωσικά γράμματα А-Г (περιλαμβάνει)
19.00-20.00 από τα ρωσικά γράμματα Д-Л (περιλαμβάνει)
20.00-21.30 από τα ρωσικά γράμματα М-С (περιλαμβάνει)
21.30-22.00 από τα ρωσικά γράμματα Т-Х (περιλαμβάνει)

 

22 Οκτωβρίου (Κυριακή) τα πιστοποιητικά δίνονται αυστηρώς με το πρόγραμμα:

Επίπεδο В1:
09.00-10.00 από τα ρωσικά γράμματα А-Б (περιλαμβάνει)
10.00-11.30 από τα ρωσικά γράμματα В-Г (περιλαμβάνει)
11.30-12.30 από τα ρωσικά γράμματα Д-И (περιλαμβάνει)
12.30-13.30 από τα ρωσικά γράμματα К-Л (περιλαμβάνει)
13.30-14.30 από τα ρωσικά γράμματα М-Н (περιλαμβάνει)
14.30-15.30 από τα ρωσικά γράμματα П-Р (περιλαμβάνει)
15.30-16.00 από τα ρωσικά γράμματα С-С (περιλαμβάνει)
16.00-17.00 από τα ρωσικά γράμματα Т-Т (περιλαμβάνει)
17.00-18.00 από τα ρωσικά γράμματα Ф-Х (περιλαμβάνει)

Επίπεδο С1: 18.00-19.00

Επίπεδο С2: 19.00-20.00

 

Πρέπει να έχετε μαζί σας: δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (ταυτότητα)!

Σε περίπτωση που ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως και να παραλάβει το Πιστοποιητικό (MSU), πρέπει να κάνει εξουσιοδότηση, στην οποία θα αναγράφεται το όνομα του ατόμου που θα το παραλάβει.

Η εξουσιοδότηση συντάσσεται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
- Όνομα και Επώνυμο
- Ταυτότητα
- Τίτλο εγγράφου (Πιστοποιητικό (MSU) και το επίπεδο – Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2

Το εξουσιοδοτημένο άτομο πρέπει να έχει μαζί του το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (ταυτότητα).

 

Ναταλία Ερεμένκο
Επικεφαλής του μεθοδολογικού γραφείου της ρωσικής γλώσσας στο ΡΠΕΚ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6722802

Απονομή των πιστοποιητικών MGU στο Ηράκλειο (Κρήτη)

24 Οκτωβρίου 2017 (Τρίτη) από τις 09:00 έως τις 13:00

Τόπος απονομής: Πολύκεντρο Νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου (ισόγειο), διεύθυνση: οδός Ανδρογείων 2 (δίπλα στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών - ΚΕΠ), τηλέφωνο επικοινωνίας: 69445272201.

 

Πρέπει να έχετε μαζί σας: δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (ταυτότητα)!

Σε περίπτωση που ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως και να παραλάβει το Πιστοποιητικό (MSU), πρέπει να κάνει εξουσιοδότηση, στην οποία θα αναγράφεται το όνομα του ατόμου που θα το παραλάβει.

Η εξουσιοδότηση συντάσσεται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
- Όνομα και Επώνυμο
- Ταυτότητα
- Τίτλο εγγράφου Πιστοποιητικό (MSU) και το επίπεδο (Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2)

Το εξουσιοδοτημένο άτομο πρέπει να έχει μαζί του το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (ταυτότητα).

 

Ναταλία Ερεμένκο
Επικεφαλής του μεθοδολογικού γραφείου της ρωσικής γλώσσας στο ΡΠΕΚ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6722802

 

Αξιότιμοι Διευθυντές των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και καθηγητές της ρωσικής ως ξένης γλώσσας!

Το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο στην Αθήνα έχει λάβει στην διάρκεια των τελευταίων ετών πολλές αιτήσεις για την οργάνωση των εξετάσεων της ρωσικής γλώσσας δύο φορές το χρόνο (κατά τη θερινή και τη χειμερινή περίοδο).

Επί του παρόντος, το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο στην Αθήνα από κοινού με το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Μ.Β.Λομονόσοφ της Μόσχας εξετάζει τη δυνατότητα διενέργειας κρατικών εξετάσεων της ρωσικής ως ξένης γλώσσας (TORFL - Test of Russian as Foreign Language) στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου 2018 στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Για να παρθεί η τελική απόφαση θα πρέπει να κατανοήσουμε τον αριθμό υποψηφίων εξεταζόμενων. Ζητάμε να πραγματοποιήσετε μια έρευνα μεταξύ των μαθητών σας και να αναφέρετε τις ανάγκες των κέντρων και των σχολείων σας στις εξετάσεις του Φεβρουαρίου 2018 μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2017. Στείλτε τις αιτήσεις σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ του συνημμένου.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας, ότι οι εξεταζόμενοι που δεν κατάφεραν να περάσουν μια ενότητα κατά τη διάρκεια των εξετάσεων τον Ιούνιο του 2017 θα μπορέσουν να δώσουν εκ νέου τον Φεβρουάριο του 2018 και σε περίπτωση καλού αποτελέσματος (πάνω από 66%) να λάβουν πιστοποιητικό.

Οι εξεταζόμενοι, οι οποίοι περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις πιστοποίησης θα λάβουν Κρατικό πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοφ σχετικά με τη γνώση της ρωσικής ως ξένης γλώσσας ανάλογης του επιπέδου αναγραμμένο στο πιστοποιητικό.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 672 2802 (Ναταλία Ερέμενκο). 

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017 14:37

Αθήνα: Παραλαβή πιστοποιητικών

Παραλαβή των πιστοποιητικών του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοφ βάσει των αποτελεσμάτων των κρατικών εξετάσεων πιστοποίησης της ρωσικής γλώσσας ως ξένης (Ιούνιος 2017).

ΑΘΗΝΑ: από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου (εκτός από 06.11.2017 - αργία) στο Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο (Αθήνα, Χαλάνδρι, Τζαβέλλα 7, στάση μετρό “Χολαργός”)

Ώρες παραλαβής πιστοποιητικών:

Δευτέρα και Πέμπτη – 09:00-16:00
Τρίτη και Παρασκευή – 09:00-14:00
Τετάρτη – 09:00-15:00

Πρέπει να έχετε μαζί σας: δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (ταυτότητα)!

Σε περίπτωση που ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως και να παραλάβει το Πιστοποιητικό (MSU), πρέπει να κάνει εξουσιοδότηση, στην οποία θα αναγράφεται το όνομα του ατόμου που θα το παραλάβει.

Η εξουσιοδότηση συντάσσεται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
- Όνομα και Επώνυμο
- Ταυτότητα
- Τίτλο εγγράφου (Πιστοποιητικό (MSU) και το επίπεδο – Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2

Το εξουσιοδοτημένο άτομο πρέπει να έχει μαζί του το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (ταυτότητα).

 

Ναταλία Ερεμένκο
Επικεφαλής του μεθοδολογικού γραφείου της ρωσικής γλώσσας στο ΡΠΕΚ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6722802

Αγαπητοί Σπουδαστές!

Το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο στην Αθήνα σας ενημερώνει ότι το διδακτικό προσωπικό του Κρατικού Πανεπιστημίου «Λομονόσοφ» της Μόσχας ολοκλήρωσε τη διαδικασία ελέγχου των εξετάσεων και ανακοίνωσε τα αποτελέσματα, τα οποία μπορείτε να δείτε στα ακόλουθα αρχεία:

А1 (ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)

А2 (ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)

В1 (ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)

В2 (ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)

С1 (ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)

С2 (ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)

А2 (ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ)

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας θα σταλούν από τη Μόσχα σύντομα.
Για την ημερομηνία παραλαβής τους θα σας ενημερώσουμε αργότερα.

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 210 67 22 802 (Ναταλία Ερεμένκο).

Το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο στην Αθήνα από κοινού με το Κρατικό Πανεπιστήμιο «Λομονόσοφ» της Μόσχας (MSU) πραγματοποίησαν κρατικές εξετάσεις της ρωσικής γλώσσας ως ξένης στην Ελλάδα.

Η διεξαγωγή των εξετάσεων ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στην Θεσσαλονίκη, στη συνέχεια οι εξετάσεις μεταφέρθηκαν στην πρωτεύουσα της Ελλάδας στην αντιπροσωπεία του Ροσσοτρούντνιτσεστβο στην Αθήνα, ύστερα ταξίδεψαν στην μεγαλύτερη πόλη της Πελοποννήσου, την Πάτρα και ολοκληρώθηκαν στις 2 Ιουλίου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στη πόλη του Ηρακλείου.

Οι Κρατικές εξετάσεις της ρωσικής γλώσσας ως ξένης από το 2006 πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων ξένων πολιτών του Κρατικού Πανεπιστημίου «Λομονόσοφ» της Μόσχας (MSU).

Το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο στην Αθήνα από την ημέρα της ίδρυσής του πραγματοποιούσε συστηματική και μεθοδική δουλειά με σκοπό την αναγνώριση των πιστοποιητικών της ρωσικής γλώσσας ως ξένης στην Ελλάδα, και το 2009 το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) έβγαλε την απόφαση για την αναγνώριση του Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ρωσικής γλώσσας και στη συνέχεια το 2015 με πρωτοβουλία του ΡΠΕΚ το Α.Σ.Ε.Π. αναγνώρισε το Ενιαίο Κρατικό Πιστοποιητικό.

Στις εξετάσεις της ρωσικής γλώσσας ως ξένης παίρνουν μέρος οι μαθητές, φοιτητές των Πανεπιστημίων, σπουδαστές των Κέντρων ξένων γλωσσών, υπάλληλοι υπουργείων και διάφορων κρατικών υπηρεσιών, καθώς και υπάλληλοι των ιδιωτικών και των μη κερδοσκοπικών εταιρειών και πολλοί άλλοι.

 


DSC 0483

DSC 0487 DSC 0499

DSC 0513

DSC 0458 DSC 0455

DSC 0464 DSC 0475

DSC 0511

DSC 0478

Για περισσότερες φωτογραφίες πατήστε  ΕΔΩ 

Ηράκλειο Κρήτης, 02 Ιουλίου 2017 (ΚΥΡΙΑΚΗ)

Πρόγραμμα εξετάσεως ρωσικής γλώσσας ως ξένης 
Όλα τα επίπεδα, όλες οι ενότητες

 

Τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής (Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Βασιλικά Βουτών, τηλ.: 2810 394300).
Αίθουσες: Αμφιθέατρο "Β.Ξανθόπουλου & Σ.Πνευματικού", αίθουσες 1 και 3 (Ισόγειο)

 

ΕΠΙΠΕΔΟ А1 (ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΑΡΙΩΝ)

Σε κάθε εξεταζόμενο έχει οριστεί συγκεκριμένη ώρα εξέτασης. Το ονομαστικό πρόγραμμα με την προκαθορισμένη ώρα εξέτασης θα σταλεί σε όλους τους εξεταζόμενους στην ηλεκτρονική διεύθυνση, την οποία έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. Ελέγξετε προσεκτικά τα email σας!

Ενότητα «Παραγωγή προφορικού λόγου». Παρακαλούνται οι εξεταζόμενοι να προσέλθουν 10 λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα:
08.00-08.25 - επώνυμα που αρχίζουν από το γράμμα «Α» του ρωσικού αλφαβήτου
08.15-08.55 - επώνυμα που αρχίζουν από το γράμμα «Β» του ρωσικού αλφαβήτου
08.45-09.25 - επώνυμα που αρχίζουν από το γράμμα «З» του ρωσικού αλφαβήτου
09.15-09.55 - επώνυμα που αρχίζουν από το γράμμα «М» του ρωσικού αλφαβήτου
09.45-10.10 - επώνυμα που αρχίζουν από το γράμμα «Н» του ρωσικού αλφαβήτου
10.00-10.25 - επώνυμα που αρχίζουν από το γράμμα «П» του ρωσικού αλφαβήτου
10.15-10.40 - επώνυμα που αρχίζουν από το γράμμα «С» του ρωσικού αλφαβήτου

10.50-11.45 - ενότητα «Λεξιλόγιο. Γραμματική» (50 λεπτά)
11.45-11.55 - διάλειμμα

11.55-12.35 - ενότητα «Κατανόηση προφορικού λόγου» (35 λεπτά)
12.35-12.50 - διάλειμμα

12.50-13.45 - ενότητα «Παραγωγή γραπτού λόγου» (50 λεπτά)
13.45-13.55 - διάλειμμα

13.55-14.50 - ενότητα «Κατανόηση γραπτού λόγου» (50 λεπτά)

 

ΕΠΙΠΕΔΟ А2 (ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)

14.30 – προσέλευση στο πανεπιστήμιο
14.40 – είσοδος των εξεταζόμενων στην αίθουσα εξετάσεων και η τακτοποίηση τους στη θέση τους
14.50 – διευκρινίσεις για τις ενότητες εξετάσεων

15.00-15.55 - ενότητα «Λεξιλόγιο. Γραμματική» (50 λεπτά)
15.55-16.05 - διάλειμμα

16.05-16.45 - ενότητα «Κατανόηση προφορικού λόγου» (35 λεπτά)
16.45-17.00 - διάλειμμα

17.00-17.55 - ενότητα «Κατανόηση γραπτού λόγου» (50 λεπτά)
17.55-18.05 - διάλειμμα

18.05-19.00 - ενότητα «Παραγωγή γραπτού λόγου» (50 λεπτά)

Η ενότητα «Παραγωγή προφορικού λόγου» δίνεται την ίδια μέρα παράλληλα με τις γραπτές ενότητες. Σε κάθε εξεταζόμενο έχει οριστεί συγκεκριμένη ώρα εξέτασης. Το ονομαστικό πρόγραμμα με την προκαθορισμένη ώρα εξέτασης θα σταλεί σε όλους τους εξεταζόμενους στην ηλεκτρονική διεύθυνση, την οποία έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. Ελέγξετε προσεκτικά τα email σας!

16.45-17.10 - επώνυμα που αρχίζουν από το γράμμα «Β» του ρωσικού αλφαβήτου
17.00-17.25 - επώνυμα που αρχίζουν από το γράμμα «З» του ρωσικού αλφαβήτου
17.15-17.40 - επώνυμα που αρχίζουν από το γράμμα «Κ» του ρωσικού αλφαβήτου
17.30-17.55 - επώνυμα που αρχίζουν από το γράμμα «Л» του ρωσικού αλφαβήτου
13.50-15.00 - επώνυμα που αρχίζουν από το γράμμα «М» του ρωσικού αλφαβήτου
17.55-18.20 - επώνυμα που αρχίζουν από το γράμμα «Т» του ρωσικού αλφαβήτου
18.10-19.25 - επώνυμα που αρχίζουν από το γράμμα «Ф» του ρωσικού αλφαβήτου
19.15-19.40 - επώνυμα που αρχίζουν από το γράμμα «Х» του ρωσικού αλφαβήτου

 

ΕΠΙΠΕΔΟ В1 (ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)

08.00 - προσέλευση στο πανεπιστήμιο
08.10 - είσοδος των εξεταζόμενων στην αίθουσα εξετάσεων και η τακτοποίηση τους στη θέση τους
08.20 - διευκρινίσεις για τις ενότητες εξετάσεων

08.30-09.35 - ενότητα «Λεξιλόγιο. Γραμματική» (60 λεπτά)
09.35-09.45 - διάλειμμα

09.45-10.25 - ενότητα «Κατανόηση προφορικού λόγου» (35 λεπτά)
10.25-10.35 - διάλειμμα

10.35-11.30 - ενότητα «Κατανόηση γραπτού λόγου» (50 λεπτά)
11.30-11.40 - διάλειμμα

11.40-12.45 - ενότητα «Παραγωγή γραπτού λόγου» (60 λεπτά)

Η ενότητα «Παραγωγή προφορικού λόγου».

Σε κάθε εξεταζόμενο έχει οριστεί συγκεκριμένη ώρα εξέτασης. Το ονομαστικό πρόγραμμα με την προκαθορισμένη ώρα εξέτασης θα σταλεί σε όλους τους εξεταζόμενους στην ηλεκτρονική διεύθυνση, την οποία έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. Ελέγξετε προσεκτικά τα email σας!

12.50-13.45 - επώνυμα που αρχίζουν από το γράμμα «Α» του ρωσικού αλφαβήτου
13.35-14.00 - επώνυμα που αρχίζουν από το γράμμα «Г» του ρωσικού αλφαβήτου
13.50-14.15 - επώνυμα που αρχίζουν από το γράμμα «Е» του ρωσικού αλφαβήτου
14.05-15.15 - επώνυμα που αρχίζουν από το γράμμα «К» του ρωσικού αλφαβήτου
15.05-15.30 - επώνυμα που αρχίζουν από το γράμμα «С» του ρωσικού αλφαβήτου
15.20-16.00 - επώνυμα που αρχίζουν από το γράμμα «Т» του ρωσικού αλφαβήτου

 

ΕΠΙΠΕΔΟ В2 (ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)

Ενότητα «Παραγωγή προφορικού λόγου». Παρακαλούνται οι εξεταζόμενοι να προσέλθουν 10 λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα.

Σε κάθε εξεταζόμενο έχει οριστεί συγκεκριμένη ώρα εξέτασης ενότητας «Παραγωγή προφορικού λόγου». Το ονομαστικό πρόγραμμα με την προκαθορισμένη ώρα εξέτασης θα σταλεί σε όλους τους εξεταζόμενους στην ηλεκτρονική διεύθυνση, την οποία έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. Ελέγξετε προσεκτικά τα email σας!

10.30-11.10 - επώνυμα που αρχίζουν από το γράμμα «Α» του ρωσικού αλφαβήτου
11.00-11.40 - επώνυμα που αρχίζουν από το γράμμα «К» του ρωσικού αλφαβήτου
11.30-12.40 - επώνυμα που αρχίζουν από το γράμμα «С» του ρωσικού αλφαβήτου
12.00-12.40 - επώνυμα που αρχίζουν από το γράμμα «Ф» του ρωσικού αλφαβήτου

12.50-14.20 - ενότητα «Λεξιλόγιο. Γραμματική» (90 λεπτά = 1 ώρα 30 λεπτά)
14.20-14.30 - διάλειμμα

14.30-15.10 - ενότητα «Κατανόηση προφορικού λόγου» (35 λεπτά)
15.10-15.25 - διάλειμμα

15.25-16.30 - ενότητα «Κατανόηση γραπτού λόγου» (60 λεπτά)
16.30-16.40 - διάλειμμα

16.40-17.45 – ενότητα «Παραγωγή Γραπτού λόγου» (60 λεπτά) 

Θα πρέπει να έχετε μαζί σας:
- ταυτότητα (διαβατήριο)
- μπλε στυλό – 2 τεμ.
- ελληνο-ρωσικό και ρωσο-ελληνικό λεξικό (επίπεδο Α1, Α2, Β1)
- ερμηνευτικό λεξικό (επίπεδα В2, С1)

Δεν επιτρέπεται η χρήση των λεξικών στις ενότητες «Λεξιλόγιο. Γραμματική» και «Κατανόηση προφορικού λόγου» για όλα τα επίπεδα.

Δεν επιτρέπεται η χρήση:
- εκπαιδευτικών βιβλίων, τετραδίων, έξτρα φύλλων Α4
- μολυβιού
- μπλάνκο (διορθωτικού)

Προσοχή:
1. Πριν την είσοδο σας στην αίθουσα εξετάσεων παρακαλούμε να έχετε μαζί σας την ταυτότητα και μπλε στυλό
2. Όλα τα προαναφερόμενα πράγματα πρέπει να βάλετε στο θρανίο
3. Τσάντες και χειραποσκευές θα τοποθετούνται σε ένα συγκεκριμένο μέρος
4. Κατά την παράδοση του εξεταστικού υλικού θα πρέπει να υπογράψετε στο παρουσιολόγιο που κρατάει ο επιτηρητής και μόνο τότε μπορείτε να βγείτε για διάλειμμα.

Πως θα φτάσετε στο πανεπιστήμιο (αναλυτικές οδηγίες) δείτε το σύνδεσμο: http://www.physics.uoc.gr/el/content/visitors

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Πληροφορίες: 210 677 8389.

Πρόγραμμα εξετάσεων ρωσικής γλώσσας ως ξένης

ΠΑΤΡΑ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

Τόπος διεξαγωγής εξετάσεων: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, 108, Καραϊσκάκη Γ.
(διαγώνια από το κτίριο της Αστυνομίας στην Ερμού)


ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ:

13.00 - προσέλευση στο Kέντρο
13.15 - είσοδος των εξεταζόμενων στην αίθουσα εξετάσεων και η τακτοποίηση τους στη θέση τους
13.30 - διευκρινίσεις για τις ενότητες εξετάσεων
13.45 - αρχή της πρώτης γραπτής ενότητας

Η ενότητα «Παραγωγή προφορικού λόγου» δίνεται την ίδια μέρα παράλληλα με τις γραπτές ενότητες.


Θα πρέπει να έχετε μαζί σας:
- ταυτότητα (διαβατήριο)
- μπλε στυλό – 2 τεμ.
- ελληνο-ρωσικό και ρωσο-ελληνικό λεξικό (επίπεδο Α1, Α2, Β1)
- ερμηνευτικό λεξικό (επίπεδα В2, С1)


Δεν επιτρέπεται η χρήση των λεξικών στις ενότητες «Λεξιλόγιο. Γραμματική» και «Κατανόηση προφορικού λόγου» για όλα τα επίπεδα.

Δεν επιτρέπεται η χρήση:

- εκπαιδευτικών βιβλίων, τετραδίων, έξτρα φύλλων Α4
- μολυβιού
- μπλάνκο (διορθωτικού)


Προσοχή:
1. Πριν την είσοδο σας στην αίθουσα εξετάσεων παρακαλούμε να έχετε μαζί σας την ταυτότητα και μπλε στυλό
2. Όλα τα προαναφερόμενα πράγματα πρέπει να βάλετε στο θρανίο
3. Τσάντες και χειραποσκευές θα τοποθετούνται σε ένα συγκεκριμένο μέρος
4. Κατά την παράδοση του εξεταστικού υλικού θα πρέπει να υπογράψετε στο παρουσιολόγιο που κρατάει ο επιτηρητής και μόνο τότε μπορείτε να βγείτε για διάλειμμα


ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Για πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 210 677 8389.

Αθήνα: ενότητα “Παραγωγή προφορικού λόγου” 27-29 Ιουνίου
Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο (οδός Τζαβέλλα 7, Χαλάνδρι)

Σε κάθε εξεταζόμενο έχει οριστεί συγκεκριμένη ώρα εξέτασης. Το ονομαστικό πρόγραμμα με την προκαθορισμένη ώρα εξέτασης έχει σταλεί σε όλους τους εξεταζόμενους στην ηλεκτρονική διεύθυνση, την οποία έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Ελέγξετε προσεκτικά τα email σας!
Παρακαλούμε να προσέλθετε 10 λεπτά νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα της εξέτασης.

Συνολικό πρόγραμμα ανά ημέρα και επίπεδο:
27 Ιουνίου (Τρίτη) - Επίπεδα А1, А2, В1 και ηλικιακή κατηγορία 11-13 ετών (А1-В1)
28 Ιουνίου (Τετάρτη) - επίπεδα В2, С2 и В1
29 Ιουνίου (Πέμπτη) - επίπεδα С1, А2 и В1

Χρόνος για την προετοιμασία:
А1, А2, В1 – 10 λεπτά
Β2 – 20 λεπτά
С1, С2 – Δεν δίνεται χρόνος προετοιμασίας στον σπουδαστή

Αναλυτικές πληροφορίες για τις απαιτήσεις των ενοτήτων όλων των επιπέδων μπορείτε να βρείτε στα δείγματα των εξετάσεων της ρωσικής γλώσσας ως ξένης – δείτε ΕΔΩ.

Να έχετε μαζί σας:
- μπλε στυλό - 2 τεμ.
- ελληνο-ρωσικό και ρωσο-ελληνικό λεξικό επίπεδο (μόνο για τα επίπεδα А1, А2, В1)
- ερμηνευτικό λεξικό (μόνο το επίπεδο В2)
- ένα μπουκάλι νερό

Δεν επιτρέπεται η χρήση λεξικών για τα επίπεδα С1, С2.

Για πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 210 677 8389.

Καλή επιτυχία στις εξετάσεις!

FACEBOOK @rcnkingreece

FB image

Подписка на новости

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:

d600 GR

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΩΣ ΞΕΝΗΣ:

964626

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ:

RUS edu

YOUTUBE @rcnkingreece

YouTube

INSTAGRAM @rcnkingreece

instagram2019

Τα καλύτερα ρωσικά πανεπιστήμια:

Universities ru

ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΡΩΣΙΑ:

RUS1366x768

ONLINE Θέατρο:

all theatre 01

Επίκαιρα νέα για τη Ρωσία:

Russia beyond the headlines

RUSSIA.TRAVEL:

Russia Travel

SPUTNIK International:

Sputnik

Ελληνικά Ινστιτούτα στα οποία διεξάγεται η διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας

university 2

ΌΛΑ ΤΑ ΆΡΘΡΑ: